Využite zľavu 40% na KNIHU MESIACA - Len aby sme nikoho neurazili

Svätý Augustín je učiteľom vnútornej cesty

Margita Vanovčanová, kardinál Robert Prevost
15,22 € -15%
Doprava ZDARMA pri nákupe nad 49 €

Po viac ako roku príprav vydávame knihu nášho spolupracovníka a priateľa augustiniána Juraja Pigulu. Otvárame tak novú edíciu biografií veľkých svätcov. 

Výnimočným a na tento typ literatúry nezvyčajne čitateľsky atraktívnym spôsobom v nej Juraj Pigula predstavuje život, spiritualitu a diela biskupa z Hippo. Začítajte sa do nevšedného, no veľmi pútavého životopisu svätého Augustína, vstúpte do tajov a hĺbky jeho kázní a textov či začnite špekulovať s Augustínom o filozofických otázkach a jednotlivých bodoch jeho spirituality. Knihu teraz ponúkame v predpredaji s 20-percentnou zľavou. 

Úvod do knihy napísal Robert kardinál Prevost, augustinián a prefekt Dikastéria pre biskupov. Jeho text prinášame v plnom znení:  

Je dôležité znovu a znovu písať o Augustínovi

Svätý Augustín z Hippo nie je len slávnou postavou z histórie. Keď sa priamo stretávame s jeho spismi, zisťujeme, že je skutočným svetlom dnes. Augustín je učiteľom, pravdivým sprievodcom pre človeka všetkých čias, ktorý túži nájsť pravdu. Augustín je človek s nepokojným srdcom, ktorý sa neuspokojí s priemernosťou pseudonáuk. Tie v priebehu dejín iba menia svoj vzhľad, ale nikdy nezmiznú. Augustín je ten človek, ktorý hľadí na horizont sveta a chce ho zachytiť jediným zbežným pohľadom alebo konečnosťou prchavého objatia. Priblížiť sa k osobe alebo spisom cirkevného učiteľa z Hippo je ako otvoriť dvere rannému svetlu alebo si podvečer vychutnávať čerstvý vzduch po horúcom dni; je to ako pohár vody pre smädného alebo dobrý odpočinok pre unaveného na ceste.

Celé množstvo kníh, ktoré komentujú a budú komentovať spisy svätého Augustína, nikdy nedokáže vyčerpať veľkosť tohto večného mysliteľa. Každá nová kniha o doctor gratiae bude len ozvenou, ktorá nás privedie k pravému hlasu a osobe, ktorá ho vyslovuje. No práve preto je dôležité znovu a znovu písať o Augustínovi. Súčasný čitateľ sa totiž môže cítiť veľmi vzdialený od toho muža narodeného vo štvrtom storočí, ktorý svojím hlasom, svojím príbehom a svojím perom uchvátil svoje storočie a všetky tie, ktoré nasledovali. Augustín nepíše pre vlastnú márnivosť ani nehovorí preto, aby dosiahol ľudskú slávu alebo prestíž. Augustín hovorí k človeku svojej doby, ktorý je vždy rovnaký. Je to človek, ktorý hľadá, sníva, verí, dúfa a miluje. Kto si prelistuje stránky jeho životopisu, nájde tam tieto aktuálne slová: „Ľudia cestujú, aby obdivovali výšky hôr, obrovské vlny mora, široké prúdy riek, nesmiernosť oceánu a pohyb hviezd, a zabúdajú na seba...“ (Vyznania 10, 9,15).

Augustín je učiteľom pre dnešok

Človek štvrtého storočia sa nelíši od človeka dvadsiateho prvého storočia, pretože v každom človeku pulzuje túžba po pravde a láske. Avšak tak ako Augustín narieka nad človekom štvrtého storočia, ktorý zabúda na seba a necháva sa uchvátiť fascináciou sveta, tak aj dnes môžeme nariekať nad človekom, ktorý sa vzďaľuje od seba a vrhá sa do pazúrov frenetického sveta. Ten rýchly svet z človeka robí otroka a on sa vzdáva slobody, ktorú mu dáva poznanie pravdy. Augustín je učiteľom vnútornej cesty. Nikto dokonalejšie neopisuje vnútorný boj, ktorý zúri v ľudskom srdci, kým sa neodovzdá pravde. Nikto ako on neopisuje, že pravda je Boh, nevyčerpateľný zdroj múdrosti a šťastia. Prehľad Augustínovho života nám približuje plne ľudského svätca, ktorý nechce byť chválený nad rámec toho, čím je, ani nechce, aby sa naňho hľadelo s menšou nádherou, než akú dostal od svojho Stvoriteľa. Táto kniha nám pomáha priblížiť sa k životu plnému zvratov, kde sa odohráva boj medzi dobrom a zlom. Boj, v ktorom nakoniec víťazí Boh a v ktorom zomiera pýcha a hriech. Vďaka svojej prehre sa človek záhadným spôsobom stáva víťazom. Na Augustínovi teda jasne vidíme, že smrť hriechu je príčinou jeho novej vitality.

Čitateľ by nemal pristupovať k tejto knihe s predsudkami. Prosím ho, aby sa nechal viesť obsahom pravdy, ktorú nájde v opisoch Augustínovho života. Keď človek číta život tohto svätca, ľahko dospeje k záveru, že viera je najľudskejšia vec na svete. Že je na dosah každému, pretože Boh je na dosah každému.

Mýli sa, kto si myslí, že čítanie Augustína je len činnosť pre učencov. Hoci Augustína študujú najgeniálnejšie mozgy a stále sa od neho získavajú veľké a nové perspektívy pre súčasnú teológiu či filozofiu, je to autor, ktorý je nám vždy blízky. Na pochopenie vybraných pasáží v tejto knihe nie je potrebné byť učencom: stačí byť človekom, stačí mať nepokojné srdce. Spiritualita mnohých kresťanov v priebehu storočí, ako aj mnohé charizmy prebudené Duchom Svätým sa živia augustínovskou spiritualitou nie preto, že by bola vznešenejšia alebo výnimočná pre vybranú skupinu. Ako sa dozvedáme z toho, čo táto kniha opisuje, spiritualita svätého Augustína je príťažlivá, pretože je konkrétna, pretože putuje po cestách obyčajného človeka, pretože vie o hriechoch a milosrdenstve, pretože skutočne dosahuje múdrosť a lásku Boha. Kto by si nepripomenul Augustínove slová, keď spoznal, že bol oklamaný: „Zrazu sa mi pred očami zjavila všetka márna nádej a s neuveriteľnou horlivosťou srdca som vzdychal po nesmrteľnej múdrosti a začal som sa dvíhať, aby som sa vrátil k tebe“ (Vyznania 3, 4,7)? Kto by sa týmito slovami nemodlil a neprosil Pána neba a zeme o tú istú horlivosť srdca a tú istú túžbu po pravde? Kto by pri čítaní takýchto slov nezažíval pocit pravej zbožnosti?

Veľký vďaka Bohu, nie vďaka sebe

Augustínovská zbožnosť nepozná masky ani sa nechváli mystickými cieľmi. Augustín je človek, ktorý si uvedomuje biedu ľudskej krehkosti. On plače a je dojatý všeodpúšťajúcim Božím milosrdenstvom. Modliť sa s Augustínom znamená naučiť sa vidieť život, svet a všetky veci inak. Znamená to naučiť sa vidieť, že všetko je milosť, že všetko je dar. Augustín nás učí dôrazne povedať Bohu: „Veľký si, Pane, hodný všetkej cti a chvály!“ Pretože Augustín nás učí chváliť Boha, ktorý zachraňuje, učí nás bez strachu ohlasovať Božiu veľkosť, učí nás vzdychať po božskej láske, ktorá jediná je schopná uhasiť smäd v srdci človeka. Modliť sa s Augustínom znamená učiť sa modliť s ľudským srdcom, pretože ako sám píše: Quid est cor meum nisi cor humanum? „Aké je moje srdce, ak nie ľudské srdce?“ (De Trinitate, 4, prológ). A ja sa pýtam teba, milý čitateľ: „Aké je tvoje srdce, ak nie ľudské srdce, srdce, ktoré túži milovať a byť milované? A čo je modlitba, ak nie náhlenie sa byť s tým, ktorý nás miluje?“

Nech sa nikto nečuduje sile a svetlu, ktoré dostane od duchovného učiteľa, akým je Augustín, ale nech využije každé slovo, ktoré nájde v tomto texte, a nech hľadá pravý zdroj, z ktorého biskup z Hippo naplnil svoju vlastnú nádobu. Augustín je veľký, ale nie vďaka sebe, ale vďaka Bohu, ktorý ho urobil veľkým. Je veľký, lebo sa nechal urobiť veľkým tým, že sa pokoril pred jediným veľkým. Augustín vedel hľadať, kým nenašiel. A toto hľadanie sa vynikajúcim spôsobom uskutočnilo skrze Sväté písmo. Texty, ktoré nájdeme v tejto knihe a ktoré pochádzajú z niektorých jeho kázní, nám pomáhajú pochopiť úroveň porozumenia, ktorú Augustín dosiahol, keď sa zbavený predsudkov a falošného uvažovania nechal pri čítaní Biblie osvietiť pôsobením Ducha Svätého. Veľmi sa teší, keď chápe duchovný význam Písma, ktorý objavil len vďaka počúvaniu svätého Ambróza z Milána: „Počúval som ho, pravda, keď každú nedeľu kázal ľuďom slovo pravdy, a stále viac som sa v tom utvrdzoval...“ (Vyznania 6,4).

Augustínove kázne sú svetlom pre tých, ktorí chcú hľadať a nevedia, kde začať. Kázne nás pozývajú čítať Sväté písmo a najmä evanjeliá a nechať sa viesť pôsobením Ducha Svätého. Augustín je človek, ktorý bol najprv rozčarovaný z Biblie, keď ju čítal s čisto literárnymi záujmami. Neskôr, keď si vďaka kázňam autoritatívnych učiteľov uvedomil, že sa mýlil, prosil Boha o potrebné očistenie, aby mohol prijať jeho sväté slovo s pravdou: „Prosím ťa, rozkazuj a prikazuj, čo chceš, ale uzdrav a otvor mi uši, aby som nimi mohol počúvať tvoje slová“ (Samovravy 1, 1,5). Augustín nás učí, že bez pokory nemožno pochopiť Písmo. Dáva nám jasne najavo, že bez milosti Otca, ktorý skrýva pravdu pred múdrymi a učenými a zjavuje ju jednoduchým, nemožno dosiahnuť hlboký a jednoduchý zmysel ukrytý v Písme.

Nech Boh dá, aby toto starostlivo a usilovne pripravené dielo prinieslo úžitok mnohým dušiam. Nech Boh žehná život autora, ktorý nám teraz ponúka vzácny text pre našu formáciu a pre našu osobnú modlitbu. Som vďačný za príležitosť, ktorú mi dal, aby som napísal tento krátky predslov k jeho knihe. Ako syn svätého Augustína aj ja cítim potrebu neustále sa utiekať k svätému učiteľovi z Hippo, aby som sa naučil modliť a milovať Boha ľudským srdcom. Táto kniha bude na tento účel dobrým nástrojom.

15,22 € -15%
Doprava ZDARMA pri nákupe nad 49 €
Doprava ZDARMA pri nákupe nad 49 €