Využite zľavu 20 % na novinku od Reného Pfistera - Pozor na každé slovo
Augustín - Môj život je dobrodružstvo
search
Ukážka emailom Ukážka
  • Novinka
  • Z vydavateľstva
5+1 zdarma: Augustín - Môj život je dobrodružstvo

Kniha nielen pre prvoprijímajúce deti a mladých čitateľov

Viac o knihe
Marco Giusfredi Raffaella Costová

Kniha Augustín - Môj život je dobrodružstvo je živý a presvedčivý opis života veľkého svätca. Žil v čase vzdialenom od nášho, a aj tak je moderný a nám veľmi blízky. Hovoríme o svätom Augustínovi, cirkevnom otcovi, geniálnom filozofovi, teológovi a biskupovi. 

Autorka knihy Raffaella Costová živo a konkrétne rozpráva o Augustínovej ceste. Tá sa totiž v istých ohľadoch podobá ceste mnohých mladých ľudí našej doby. Augustín, vychovávaný matkou Monikou v kresťanskej viere, sa v puberte odvrátil od náboženského života, dokonca sa dostal medzi ezoterických manichejcov. Túžil po šťastí a slobode a odcudzil sa aj Monike. Až ako dospelý sa vracia k viere v Krista.

Ilustrácie Marca Giusfrediho, konfrontácia opisovaných udalostí s aspektmi života dnešných detí, otázky kladené v dialogickom tóne, to všetko pomáha nadviazať kontakt so skúsenosťou dnešných mladých čitateľov. A pritom objaviť Augustína ako živú prítomnosť, ktorá k nám hovorí aj po mnohých storočiach.

Odporúčaný vek: 8-13 rokov

Viac o knihe
U vás do 2 pracovných dní Skladom
59,10 € Zľava 11,82 €
Bežná cena: 70,92 €

Namiesto 83,40 €

Doprava ZDARMA

Kniha Augustín - Môj život je dobrodružstvo je živý a presvedčivý opis života veľkého svätca. Žil v čase vzdialenom od nášho, a aj tak je moderný a nám veľmi blízky. Hovoríme o svätom Augustínovi, cirkevnom otcovi, geniálnom filozofovi, teológovi a biskupovi. 

Autorka knihy Raffaella Costová živo a konkrétne rozpráva o Augustínovej ceste. Tá sa totiž v istých ohľadoch podobá ceste mnohých mladých ľudí našej doby. Augustín, vychovávaný matkou Monikou v kresťanskej viere, sa v puberte odvrátil od náboženského života, dokonca sa dostal medzi ezoterických manichejcov. Túžil po šťastí a slobode a odcudzil sa aj Monike. Až ako dospelý sa vracia k viere v Krista.

Ilustrácie Marca Giusfrediho, konfrontácia opisovaných udalostí s aspektmi života dnešných detí, otázky kladené v dialogickom tóne, to všetko pomáha nadviazať kontakt so skúsenosťou dnešných mladých čitateľov. A pritom objaviť Augustína ako živú prítomnosť, ktorá k nám hovorí aj po mnohých storočiach.

Odporúčaný vek: 8-13 rokov

Viac o knihe
U vás do 2 pracovných dní Skladom
59,10 € Zľava 11,82 €
Bežná cena: 70,92 €

Namiesto 83,40 €

Doprava ZDARMA
Mohlo by vás zaujímať
59,10 € Zľava 11,82 €

Namiesto 83,40 €

Doprava ZDARMA
O knihe

Kniha Augustín - Môj život je dobrodružstvo je živý a presvedčivý opis života veľkého svätca. Žil v čase vzdialenom od nášho, a aj tak je moderný a nám veľmi blízky. Hovoríme o svätom Augustínovi, cirkevnom otcovi, geniálnom filozofovi, teológovi a biskupovi. 

Autorka knihy Raffaella Costová živo a konkrétne rozpráva o Augustínovej ceste. Tá sa totiž v istých ohľadoch podobá ceste mnohých mladých ľudí našej doby. Augustín, vychovávaný matkou Monikou v kresťanskej viere, sa v puberte odvrátil od náboženského života, dokonca sa dostal medzi ezoterických manichejcov. Túžil po šťastí a slobode a odcudzil sa aj Monike. Až ako dospelý sa vracia k viere v Krista.

Ilustrácie Marca Giusfrediho, konfrontácia opisovaných udalostí s aspektmi života dnešných detí, otázky kladené v dialogickom tóne, to všetko pomáha nadviazať kontakt so skúsenosťou dnešných mladých čitateľov. A pritom objaviť Augustína ako živú prítomnosť, ktorá k nám hovorí aj po mnohých storočiach.

Odporúčaný vek: 8-13 rokov

Povedali o knihe
Monika Ostrovská

O osobnosti svätého Augustína počul snáď každý. Máloktorý rodič však dokáže pohotovo vysúkať z rukáva niečo hlbšie z jeho života či z bohatstva myšlienok, ktoré zanechal, bez nejakého bližšieho štúdia. Pravdupovediac tie sú rozoberané viac v akademickej sfére, než v bežnom rodinnom živote pri nedeľnom obede. 

Preto sa môže zdať dedičstvo tohto teológa, filozofa a učiteľa cirkvi na prvý pohľad príliš zložité a hlboké na to, aby sme ho dokázali pútavo tlmočiť deťom. 

Ale opak je pravdou. Tým, že Augustínov život bol divoký, dobrodružný, plný vášne, zvedavosti a hľadania pravdy má s dnešnou mládežou spoločného viac, než by sme si mysleli. 

Talianska novinárka a spisovateľka Raffaella Costová pochopila, že Augustínová životná cesta sa v istých ohľadoch podobá ceste dnešných mladých ľudí a zatúžila, aby sa z jeho múdrosti inšpirovali aj mladší čitatelia. 

„Augustín zažil všetky fázy a muky, ktorými mladí prechádzajú aj dnes, pretože žil v dobe tak podobnej tej našej, s jeho útekmi, falošnými ideálmi, s jeho neskrotným hedonizmom a potrebou intímnych priateľstiev. Tu možno Augustína považovať za vzor pre generáciu mužov a žien pochádzajúcu z dnešnej mládeže smädnej po pravde, závislej na vnemoch, inteligentnej, nepokojnej, hedonistickej a precitlivenej ako on, ktorý bol budúcim otcom cirkvi,“ napísala o knihe v tlačovej správe Chiara Valsini, poradkyňa pre vzdelávanie v Pavii, kde sú relikvie svätého Augustína uložené už 1300 rokov.

Svätec, ktorý svoje chyby neskrýva

V knihe, ktorá je ideálnym darčekom k prvému svätému prijímaniu, vystupuje svätec ako rozprávač, ktorý sa deťom prihovára v prvej osobe. 

„Týmto štýlom som sa pokúsila rozvinúť niektoré zo základných tém augustiniánskeho myslenia, akými sú rodina, priateľstvo, vzťah k smrti, miesta života a tiež jedna z kľúčových otázok človeka: prečo existuje zlo?,” povedala o publikácii autorka.

Svätec sa hneď v úvode netají tým, že nebol práve vzorné dieťa, kradol hrušky, klamal, podvádzal a hýril na večierkoch s priateľmi. 

„Je to dobrodružný príbeh, ktorý si možno prečítaš aj ty, keď budeš starší. Príbeh, v ktorom som pred tebou nič neskrýval. Sú v ňom chyby, pochybnosti, hriechy, ktorých som sa dopustil. Je tam môj život, ktorý je životom každého človeka. Je tam istota, že ten Boh, ktorého som hľadal ďaleko od seba, je v každom z nás,” hovorí postava Augustína.

Kniha zachytáva všetky dôležité míľniky svätcovho života od detstva až po starobu. Vlastne, aj udalosti po jeho smrti, až do doby, kým jeho ostatky uložili do Baziliky sv. Petra v Pavii na severe Talianska. Na posledných stranách sú fotografie relikvií svätca a hrobky Archa, ktorú preňho vybudovali augustiniáni z vyzbieraných finančných darov. 

Pútavo prerozprávaný príbeh svätého Augustína dopĺňajú ilustrácie Marca Giusfrediho, ktorý vysvetlil, že pri tvorbe „cítil zodpovednosť dať Augustínovi tvár”. Inšpiroval ho film  Evanjelium podľa Matúša od talianskeho režiséra Piera Paola Pasoliniho, ktorý podľa neho dal biblickým postavám akúsi „normálnosť”.

„Je to tá istá normálnosť, ktorá charakterizuje Augustínov život, počnúc jeho mladickými úzkosťami,“ vysvetlil ilustrátor.  

V tomto príbehu márnotratného syna, ktorý si po rokoch nájde cestu domov, možno postrehnúť hneď niekoľko nadčasových cností, z ktorých si môžu deti a mládež zobrať príklad aj dnes. 

Je to Augustínova láska a úcta k matke Monike, ktorá sa za jeho obrátenie modlila dlhých šestnásť rokov. Tiež celoživotná vášeň k vzdelaniu a štúdiu. V neposlednom rade cnosť priateľstva a po jeho obrátení aj poslušnosť.

Autorke sa podarilo prerozprávať súhrnné dielo o živote svätého Augustína Vyznanie živým a jednoduchým jazykom v novej knihe Augustín - Môj život je dobrodružstvo, ktorej preklad práve vychádza v našom vydavateľstve. 

Búrlivý mladík po rokoch biskupom 

Azda najdobrodružnejším momentom celej knihy je, keď sa Augustín po ceste na návštevu k istému Klaudiovi, zastaví v kostole na omši, aby sa v pokoji pomodlil, no jeho život sa razom otočí hore nohami.

Biskup Valérius práve hovoril veriacim, že je príliš unavený a musia nájsť niekoho, kto mu bude pomáhať a časom ho nahradí. 

„Veril by si, že ku mne pristúpili nejakí muži, chytili ma za ruky a ťahali ma k oltáru, aby som sa stal kňazom? Ubezpečujem ťa, že to vôbec nebolo príjemné. Ako sa neznámi ľudia opovažujú rozhodovať o mojom živote? 

Začal som plakať. Už som videl, ako sa mi rúcajú všetky plány, ktoré som si pripravil. Chcel som naďalej pokojne tráviť svoje dni v Tagaste. Nechcel som si vziať na seba záväzky a povinnosti kňazského života.

Cítil som sa zmätený, stratený, ale čo som mal robiť, ak nie poslúchnuť? A tak, hľa, v roku 391 som sa stal kňazom v cirkvi v Hippo a blízkym spolupracovníkom biskupa Valéria,” vysvetľuje svoje rozpoloženie hlavný hrdina.

Neskôr sa stal biskupom mesta Hippo a neprestal vyučovať svojich veriacich dlhých 34 rokov. „S pomocou svojich spolubratov z kláštora som ich presviedčal, aby pomáhali slabším, prispievali chudobným a boli nablízku chorým. Hlásal som evanjelium, učil som ich novému spôsobu myslenia aj vnímania vzťahov s ľuďmi.”

Napokon po vpáde Vandalov do Afriky a po mesiacoch obliehania Augustinovho mesta Hippo zomrel vo veku 76 rokov. 

„Počúvaj ma aj ty, ktorý ma čítaš. Príď sa na mňa pozrieť. Keď vstúpiš do baziliky, pozeraj sa priamo pred seba. Uvidíš štyri metre vysoký pomník s deväťdesiatimi piatimi mramorovými sochami. Keď prídeš bližšie, všimneš si pod oltárom striebornú lombardskú truhlicu a v nej krištáľovú skrinku. Tam som ja,” pozýva svätec na návštevu do talianskej Pavie.  

 Naša knižná novinka je určená pre čitateľov od osem do trinásť rokov, no svojou aktuálnosťou dokáže prehovoriť aj k dospelým. 

Možno práve v tomto veku pred prahom puberty si deti začnú po prvý raz v živote klásť podobné otázky ako svätý Augustín a hľadať vlastnú cestu k Pravde. Dovoľme teda Augustínovi byť ich sprievodcom.

Celá recenzia
Detaily
Titul:
Augustín - Môj život je dobrodružstvo
Autor:
Marco Giusfredi
Raffaella Costová
Vydavateľstvo:
POSTOJ MEDIA, s.r.o.
Rok vydania:
2024
Jazyk:
slovenský jazyk
Počet strán:
76
Väzba:
tvrdá väzba
Rozmer:
200 x 200 mm
ISBN:
978-80-89994-90-8
EAN:
9788089994908
O autorovi
Raffaella Costová

Raffaella Costa sa narodila a žije v Pavii. Svoju kariéru začala ako asistentka v parlamente a potom prešla do sveta žurnalistiky. Spolupracovala s rôznymi denníkmi a bola vedúcou dôležitých tlačových kancelárií, kým sa nevrátila k svojej prvej láske–písaniu. Debutovala detektívkou. Je autorkou mnohých kníh, medzi nimi vyniká séria opisov Divov Talianska (Meraviglie d’Italia) a knihy venované dejinám jej mesta.

Marco Giusfredi

Marco Giusfredi, pôvodne z Milána, žije v Pavii, kde našiel úrodnú pôdu na vyjadrenie svojej túžby po kreslení. Celý život sa venuje aj reklame a komunikácii so špecifickým zameraním na packaging. Je autorom mnohých publikácií, kde znázornil príbehy Leonarda, Napoleona či ďalšie historické osobnosti a miestne udalosti, ktoré urobili z Pavie pokladnicu kultúry.

Vaše hodnotenia
Doprava ZDARMA