Získajte knihu mesiaca so 40 % zľavou - Ako Katolícka cirkev budovala západnú civilizáciu
Teória všetkého (na čom záleží)
search
Ukážka emailom Ukážka
  • Z vydavateľstva
Teória všetkého (na čom záleží)

Krátky úvod do teórie relativity, Einsteina a jeho prekvapivého uvažovania o Bohu

Viac o knihe
Alister McGrath

Platnosť Einsteinovej teórie relativity aj po sto rokoch potvrdzujú všetky fyzikálne experimenty. V populárnom chápaní sa často vysvetľuje spôsobom, že všetko je relatívne.

Naozaj však vo svete neexistujú trvalo platné pravidlá a zákony? Ako vysvetľuje profesor Oxfordskej univerzity Alister McGrath, Einstein tvrdí presný opak. Svojou teóriou relativity preukázal, že svet sa riadi ustálenými zákonmi nezávisle od pozorovateľa. Autor tiež približuje rozporuplný postoj Einsteina k náboženstvu. Akého bol vierovyznania? Ako vnímal vzťah medzi vedou a vierou?

Čitateľ má možnosť nahliadnuť do uvažovania tohto brilantného vedca, oboznámiť sa s jeho presvedčením o existencii inteligentného poriadku vo svete a úprimným hľadaním zmysluplnej jednoty všetkého, na čom záleží. 

Viac o knihe
Dnes zakúpené: 1x Nakúpilo už 121 zákazníkov U vás do 2 pracovných dní Skladom
10,97 € -15%
Bežná cena: 12,90 €
Doprava ZDARMA pri nákupe nad 49 €

Platnosť Einsteinovej teórie relativity aj po sto rokoch potvrdzujú všetky fyzikálne experimenty. V populárnom chápaní sa často vysvetľuje spôsobom, že všetko je relatívne.

Naozaj však vo svete neexistujú trvalo platné pravidlá a zákony? Ako vysvetľuje profesor Oxfordskej univerzity Alister McGrath, Einstein tvrdí presný opak. Svojou teóriou relativity preukázal, že svet sa riadi ustálenými zákonmi nezávisle od pozorovateľa. Autor tiež približuje rozporuplný postoj Einsteina k náboženstvu. Akého bol vierovyznania? Ako vnímal vzťah medzi vedou a vierou?

Čitateľ má možnosť nahliadnuť do uvažovania tohto brilantného vedca, oboznámiť sa s jeho presvedčením o existencii inteligentného poriadku vo svete a úprimným hľadaním zmysluplnej jednoty všetkého, na čom záleží. 

Viac o knihe
Dnes zakúpené: 1x Nakúpilo už 121 zákazníkov U vás do 2 pracovných dní Skladom
10,97 € -15%
Bežná cena: 12,90 €
Doprava ZDARMA pri nákupe nad 49 €
Mohlo by vás zaujímať
10,97 € -15%
Doprava ZDARMA pri nákupe nad 49 €
O knihe

Platnosť Einsteinovej teórie relativity aj po sto rokoch potvrdzujú všetky fyzikálne experimenty. V populárnom chápaní sa často vysvetľuje spôsobom, že všetko je relatívne.

Naozaj však vo svete neexistujú trvalo platné pravidlá a zákony? Ako vysvetľuje profesor Oxfordskej univerzity Alister McGrath, Einstein tvrdí presný opak. Svojou teóriou relativity preukázal, že svet sa riadi ustálenými zákonmi nezávisle od pozorovateľa. Autor tiež približuje rozporuplný postoj Einsteina k náboženstvu. Akého bol vierovyznania? Ako vnímal vzťah medzi vedou a vierou?

Čitateľ má možnosť nahliadnuť do uvažovania tohto brilantného vedca, oboznámiť sa s jeho presvedčením o existencii inteligentného poriadku vo svete a úprimným hľadaním zmysluplnej jednoty všetkého, na čom záleží. 

Povedali o knihe
Lukáš Obšitník

Keď pred sto rokmi predstavil Albert Einstein svoju teóriu relativity, otriasol prírodnými vedami a naším chápaním sveta. Hoci sú dnešné vedecké metódy oproti vtedajším omnoho pokročilejšie, všetky fyzikálne experimenty jej platnosť neustále potvrdzujú. Čo táto teória znamená? 

V populárnom chápaní sa často vysvetľuje spôsobom, že javy sú relatívne vzhľadom na stanovisko pozorovateľa, a teda že vo svete v skutočnosti neexistujú pevné pravidlá a zákony. Takéto chápanie sa preklopilo aj do sveta filozofie a morálky. „Morálny relativizmus“, podľa ktorého neexistujú absolútne pravidlá, prípadne ani dobro a zlo, sa v modernej dobe zaštiťuje aj práve Einsteinovou vedeckou autoritou.

Svet otrasený v základoch

Britský historik Paul Johnson vo svojej slávnej knihe Dejiny 20. storočia nazval prvú kapitolu „Relativistický svet“ a opísal v nej, akú veľkú zmenu priniesla Einsteinova teória relativity. Pre ľudí zvyknutých na newtonovskú fyziku s pevnými zákonmi odrazu prestala existovať istota.

Zvlášť v kontexte hrôz vtedy práve prebiehajúcej prvej svetovej vojny a v rokoch krátko po nej, v období Sigmunda Freuda, Darwina, Marxa a ďalších osobností aj Einsteinove objavy vyvolávali veľké zmeny v spoločnosti a kultúre. 

„Bolo to, akoby sa zemská os vymkla z ložísk a Zem sa potácala vesmírom bez uznávaných mierok a pravidiel. Začiatkom dvadsiatych rokov sa prvýkrát medzi ľuďmi objavoval názor, že žiadne absolútne hodnoty nie sú. A že to platí nielen o čase a priestore, ale aj o dobre a zle a o poznaní a vôbec o všetkých hodnotách. Relativita sa začala omylom – a možno osudovo – zamieňať za relativizmus,“ píše v úvode knihy Johnson. 

A ako ďalej hovorí, nikoho to neprivádzalo k zúfalstvu viac než samotného Einsteina. Hoci nebol ortodoxným židom, veril v Boha. „Som ako ten človek v rozprávke, ktorý svojím dotykom mení všetko na zlato: lenže v mojom prípade zase noviny menia všetko na táranie,“ písal Einstein v liste fyzikovi Maxovi Bornovi.

Ako vysvetľuje Johnson, Einstein považoval morálny relativizmus za zlo, bol hlboko presvedčený o existencii poriadku vo svete a okrem iného aj preto oponoval vtedy sa rozvíjajúcej kvantovej mechanike založenej na princípe neurčitosti. „Vy veríte v Boha, ktorý hádže kockami, zatiaľ čo ja v dokonalú zákonitosť a poriadok sveta, ktorý objektívne existuje a ktorý sa snažím svojou špekulatívnou fantáziou odhaliť,“ písal Einstein Bornovi.

Trampolína: ilustrácia toho, ako objekt deformuje priestor a čas. Gravitácia, ktorú predsavuje železná guľa v strede trampolíny, spôsobuje ohnutie času a priestoru (trampolíny). Preto loptička smeruje k železnej guli, hoci nie je priamo priťahovaná jej gravitáciou. 

Relatívne hľadisko pozorovateľa

O čom teda teória relativity v skutočnosti je? Aký bol vzťah Einsteina k náboženstvu? O týchto témach hovorí nová kniha Teória všetkého (na čom záleží), ktorá v týchto dňoch vychádza v denníku Postoj. 

Jej autorom je profesor vedy a náboženstva na Oxfordskej univerzite Alister McGrath. Napísal viac ako päťdesiat knižných bestsellerov a je obľúbeným rečníkom, ktorý každoročne cestuje po svete a prednáša na rôznych konferenciách. V slovenskom vydavateľstve Porta Libri mu napríklad vyšla biografia C. S. Lewisa, v Kalligrame kniha Dawkinsov boh, v českých prekladoch Dejiny kresťanstva či Dialóg prírodných vied a teológie.

McGrath v Teórii všetkého (na čom záleží) pútavo približuje vývoj fyziky, ktorá sa snaží vysvetliť fungovanie sveta a vesmíru, Einsteinov život, objasňuje vlnu záujmu, akú tento vedec svojím intelektom a aj zjavom vyvolával, a takisto zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje základné tézy jeho vedeckých objavov a aj samotnej teórie relativity. 

Podobne ako Paul Johnson a ďalší spisovatelia aj McGrath vysvetľuje, že Einstein už za svojho života oponoval dezinterpretáciám svojej teórie. Hoci ho mnohí pasovali do polohy akéhosi vodcu „generačnej vzbury voči pevným istotám minulosti“, Einstein považoval fyzikálne zákony za konštantné a nemenné a svojou teóriou relativity v skutočnosti „iba“ opravil nedokonalosti newtonovskej mechaniky zoči-voči novým astronomickým pozorovaniam.

McGrath napríklad cituje významného nemeckého vedca Arnolda Sommerfelda, podľa ktorého podstatou Einsteinovej teórie „nie je relativita priestoru a času, ale skôr nezávislosť prírodných zákonov od hľadiska pozorovateľa“. Podobne cituje veľkého fyzika Richarda Feynmana, ktorý spisovateľov redukujúcich Einsteinove teórie do relativistického popierania absolútnych pravidiel nazýval „koktailovými filozofmi“. 

„Einsteinova koncepcia relativity,“ hovorí v knihe McGrath, „je dôsledkom absolútnych zákonov, nie ich popretím. Einstein veril, že po pozorovaní anomálií, ktoré klasická newtonovská mechanika nedokázala vysvetliť, obnovil poriadok a súdržnosť v našom chápaní vesmíru. Namiesto ohýbania pravidiel, aby sa zmestili do týchto problémových pozorovaní, Einstein odhalil hlbšie pravidlá nášho vesmíru, ktoré nakoniec tieto nezrovnalosti vysvetlili.“

Neveril v osobného Boha, ale ateizmus odmietal

V druhej časti knihy McGrath približuje komplikovaný vzťah Einsteina k náboženstvu. Hoci vyrastal v židovskej rodine, praktizujúcim židom nebol a voči organizovanej forme náboženstva mal vždy odpor, dokonca sa po jeho smrti neuskutočnili ani žiadne náboženské obrady. Je tiež pravdou, že Einstein sa nedá považovať v osobnom živote za veľký morálny vzor a vyskytli sa v ňom udalosti, ktoré neboli v súlade so židovskou alebo kresťanskou vierou. 

Einstein neveril v osobného Boha, ktorý zasahuje do života jednotlivých ľudí. Ateizmus však vyslovene odmietal. Bol deistom presvedčeným, že svet, akokoľvek je zložitý a zdanlivo chaotický, pri hlbšom skúmaní odhaľuje svoju harmóniu, prepracovanú štruktúru a platné zákonitosti, ktoré ho neustále privádzali k úžasu. 

„Pokúste sa preniknúť našimi obmedzenými prostriedkami do tajomstiev prírody a zistíte, že za všetkými rozoznateľnými súvislosťami zostáva niečo nenápadné, neuchopiteľné a nevysvetliteľné. Úcta k tejto sile presahujúcej všetko, čo môžeme pochopiť, je mojím náboženstvom,“ napísal raz Einstein nemeckému grófovi Harrymu Kesslerovi.

McGrath približuje Einsteinov dôraz na potrebu získavania širšej perspektívy, o ktorú sa máme usilovať, ak chceme náš svet správne pochopiť. Einstein si veľmi dobre uvedomoval nebezpečenstvá vedeckého bádania, napríklad vo využívaní vedy na vojenské účely v podobe jadrových zbraní. Hoci dôrazne oddeľoval poznanie z oblasti prírodných vied od oblasti etiky a náboženstva, práve jeho úsilie o získanie „širšieho obrazu“ môže udržiavať vedecké bádanie a morálne myslenie pohromade.

Albert Einstein je v populárnej kultúre už ikonickou postavou. Profesor McGrath svojou knihou približuje málo známe rozmery jeho osobnosti a význam jeho teórie relativity uvádza na pravú mieru. Azda bude jeho kniha prínosom aj pre slovenského čitateľa.

Celá recenzia
John Woods, spisovateľ a učiteľ náboženstva v grófstve West Sussex v Anglicku

Kniha je radostnou oslavou úspechov pozoruhodného človeka a vedca. McGrath nám správne pripomína, že hoci Einstein nebol kresťanom ani iným veriacim v náboženskom zmysle, svojím dôrazom na celistvosť je spojencom veriacich ľudí. Myšlienka, že život a myslenie sú vzájomne prepojené, rezonuje s kresťanským pohľadom na svet, ktorý drží pohromade Kristus. Bolo tiež užitočné prečítať si o Einsteinovom chápaní intuitívneho poznania a o mieste predstavivosti a inšpirácie pri objavovaní pravdy. Je fascinujúce, akú úlohu v procese jeho uvažovania o veľkých otázkach vedy zohrávala hudba. Einstein je veľkou postavou vedy 20. storočia. Táto kniha je užitočným príspevkom do diskusie o tom, ako môže pravá veda žiť v harmónii s pravým kresťanstvom.

Celá recenzia
Ard Louis, profesor teoretickej fyziky na Oxfordskej univerzite

Albert Einstein bol nepochybne najikonickejším vedcom minulého storočia. Alister McGrath v tejto prehľadnej knižke prístupnou formou predstavuje Einsteinove veľké vedecké objavy a zároveň dôkladne analyzuje jeho názory na vzťah medzi vedou a náboženstvom. Einstein bol rozhľadeným mysliteľom vo veľkých otázkach života a kto iný ako McGrath by nás mal viesť pri skúmaní tohto aspektu Einsteinovho odkazu. Túto knihu odporúčam každému, kto chce získať úplnejší obraz o živote a myslení Alberta Einsteina.

Celá recenzia
Publishers Weekly, prestížny americký týždenník zameraný na knižné recenzie

Profesor McGrath ponúka vynikajúcu analýzu Einsteinových teórií v kontexte jeho názorov na Boha. McGrath, ktorý je sám kresťanom, povzbudzuje ostatných kresťanov k zamysleniu nad Einsteinovým učením ako mechanizmom na uvažovanie o vlastných predstavách vzťahu medzi vedou, náboženstvom a „zmyslom všetkého“. Táto analýza Einsteinových myšlienok osloví každého kresťanského čitateľa, ktoré chce uvažovať o súvislostiach medzi Bohom a nevyriešenými záhadami vedeckých pozorovaní.

Celá recenzia
Detaily
Titul:
Teória všetkého (na čom záleží)
Podtitul:
Krátky úvod do teórie relativity, Einsteina a jeho prekvapivého uvažovania o Bohu
Autor:
Alister McGrath
Vydavateľstvo:
POSTOJ MEDIA, s.r.o.
Rok vydania:
2022
Jazyk:
slovenský jazyk
Počet strán:
188
Väzba:
tvrdá väzba
Rozmer:
130 x 200 mm
ISBN:
978-80-89994-48-9
EAN:
9788089994489
O autorovi
Alister McGrath

Alister McGrath je profesorom vedy a náboženstva na Oxfordskej univerzite. Po počiatočnej akademickej práci v oblasti prírodných vied sa začal venovať štúdiu teológie a intelektuálnej histórie, pričom sa príležitostne zapájal do širších kultúrnych diskusií o racionalite a relevantnosti kresťanskej viery. Dlhodobo sa zaujíma o otázky vzdelávania a vypracoval sériu učebníc teológie, ktoré sa používajú na celom svete. Dr. McGrath je autorom viac ako päťdesiatich knižných bestsellerov a obľúbeným rečníkom, ktorý každoročne cestuje po svete a prednáša na rôznych konferenciách.

Vaše hodnotenia
Doprava ZDARMA pri nákupe nad 49 €